ثبت شکایات

مشتریان گرامی میتوانند جهت ثبت شکایات خود با پل های ارتباطی ذیل در تماس باشند .

شماره تلفن : 03146563402

ایمیل : info@erison.ir

سامانه پیامکی : 30005698000000

حداکثر زمان پاسخگویی به شکایات از طریق ایمیل و سامانه پیامکی 24 ساعت می باشد .