لیست نمایندگی های مرکزی خدمات پس از فروش

از طریق تماس با شرکت های ذیل ، میتوانید از نمایندگیهای خدمات پس از فروش شهر خود مطلع شوید .

 

ردیفنام گارانتیبرندوب سایتشماره تماس
1سام سرویسSAMSUNGhttp://samservice.com 021-8255
2آژند سرویسPanasonichttp://www.azhandservice.com021-64087

 


بالا